• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

DAGDER

K.MARAŞ DAĞISTANLILAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

Anasayfa

 
 
 
  • 1
  •  "İMAM ŞAMİL" Konulu kompozisyon Lise 10. sınıf ögrencisi  Mehmet Furkan ŞAŞMA

İMAM ŞAMİL’İN KUTLU MİRASI

Öz yurdum, ana yurdum, memleketim benim. Bu memleket ki sevenlerinin gözünde cihanın en zengin ve güzel memleketidir. Benim diyarımın nermin toprakları özünde insan ve kâinat güzelliğini saklarken nice kahramanın da öz yurdu olmuştur. Tarih boyunca Türk topraklarında kahramanlıkları ile tarihin altın sayfalarına silinmez bir yazıyla yazılan nice koç yiğitlerimiz olmuştur. Bu koç yiğitlerin kahramanlıklarıyla aziz milletimizin tarih boyunca başı her daim göklerde kalmıştır. Bu necip milletin bütün fertlerinin ana karakteri; hayatını mensubu olduğu milletinin hürriyetine ve Türk coğrafyasının bağımsızlığına adamasıdır

Ecdadımızın şanlı tarihinde fikir ve duruşlarıyla zamanın akışına yön veren, ışık ve sevda olan kahramanlar bilirim ben. Zaman bu kutlu insanları geçmişten geleceğe asalet ve gönül bayrağı olarak yollamıştır. Bu kahramanlar adeta çağın kabuklarını çatlatmak için nefes almışlardır. Ben bir kahraman bilirim. İçerisinde olduğu en zorlu koşullara aldırmadan kararlılıkla yürüyen; yediden yetmişe hükmettiği bütün insanların ortak duygusuna tercümanlık eden bir İmam Şamil bilirim. Yıl 1797’de Dağıstan’ın Buylank kasabasında bir evde bir ana bir milletin kahramanına gebedir. Yıl 1797 Bir ana hakikatin ve doğruluğun özgürlüğün adamı olan İmam Şamil’e gebedir. Tarih, bir gönül adamına bir kahramana ve bir özgürlük sevdalısına gebedir. Devir bir mücahide gebedir. Yaşadığı dönemdeki kara günlere aldırış etmeden azimle yürüyecek; kalbindeki özgürlük ateşinin heyecanıyla bir milletin istiklal bayrağını dalgalandırarak, tarihi bir misyonu yerine getirecek öndere gebedir. Bu yiğit ki Rusları dize getirecek, onları perişan edecek ömrü boyunca vatanı, ulusu, imanı için savaşacaktı. Almış olduğu eğitimle devrin âlimleri arasına giren Şeyh Şamil yüreğindeki imanla ve sevdayla küffar saldırına karşı mücadelenin şaşmaz ismidir.

Tarih boyunca Moskofların hedefi olarak kalan Kafkasya büyük saldırılara maruz kalırken Şeyh Şamil’in komuta ettiği istiklal savaşı bir ulusun kahramanlık nişanı olmuştur. Şeyh Şamil Kafkasya’da ezber bozdurtmuş ve suların akışını adeta tersine çevirmiştir. Onun kitabında çarlara boyun eğmek diye bir kavram asla olmamıştır. Kafkas dağları İmam Şamil’in nice kahramanlıklarına şahitlik ederken Moskof ordusu sayıca fazla olmasına rağmen her seferinde bozguna uğramıştır. Kafkas kartalı olarak addedilen İmam Şamil Moskof ordusundan asla korkmamıştır. Ne ölümden ne de eziyetten. İnsan yerinden

yurdundan olur da vazgeçemez özgürlük denilen meziyetten. Sevdası özgürlüğü idi onun. Onu asil kılan, bir yabana tabii olmayı reddedişiydi. Biz bizden sorulurduk. Kabul edilir bir şey değildi Çarlık Rusya’sının gölgesinde kalmak. Ekinler ateşe verirken zulmün baş tutanları, mazlumların bahçelerini atlarına çiğnetirken hiç utanmamışlardı. Şuh kahkahalarına bir ulusun feryatları karışıyordu. Düşman dediğin vicdan yoksunudur ama kurnazdır. Aklını o yönde kullanırdı. Sevdalandığımız Karadeniz’in kıyılarını, Kafkas dağlarının eteklerini Ruslarla doldurmayı düşlemişti bu düşman. İşte Kafkas kartalı yaşanmış bir hürriyet mücadelesini böyle bir minvalde üstlenmiştir. Şeyh Şamil çeyrek asırlık istiklal mücadelesinde Kafkas dağlarını Moskoflara dar etmiştir. Dağıstan Türklüğünün müstesna aziz insanı İmam Şamil ile Türk ve İslâm Dünyasının iftihar kaynağıdır. Yaşamını bütünüyle inandığı değerlere adayan ve Şeyh Şamil mücadele ettiği topraklarda topraklarında iyiliği, adaleti ve barış düzenini hâkim kılmıştır. Onun onurlu karakteri, necip bir milletle bütünleşen kimliği ve dik duruşu kendisinden sonra gelen nesillere hep ışık olmuştur.

Şimdi bu aziz milletin yüreğindeki vatan sevgisi ve istiklal aşkı Dağıstan Türkü’nün huzuru ve geleceğe umutla bakması Kafkas Kartalının genç kuşaklara bıraktığı mirasın kendisidir. Bilinen bir gerçektir ki O’nun anısı sadece Dağıstan Türkünü değil koca bir Türk ulusunu da onurlu kılmaktadır. Onun kendi halkına, ulusuna olan sarsılmaz inanç ve bağlılığı bizler için hep kılavuz olacaktır. Kafkas Kartalı Şeyh Şamil’in üzerine çok titrediği özgürlüğün, egemenliğinin, güvenliğinin insan sevgisinin koruyucusu olmaya devam ederek bize miras olarak bıraktığı kutsal varoluş mücadelemizin anılarını yaşatmaya devam edeceğiz. Kısacası, İmam Şamil gibi yol gösteren, istiklal ruhu aşılayan kahramanlara her zamankinden daha çok muhtacız, o yürekleri zamankinden fazla anlamaya, tanımaya mecburuz.