• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
    • DAGDER
    • KAHRAMANMARAŞ DAĞISTANLILAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

İmam Şamilil Abiyal

İmam Xhamzatil Bayrakx İmam Şamilil Abiyal

Sen başkasına parmak uzatığında,
senin diğer üç parmağının kendine doğru uzatılmış olduğunu unutma


İstilaya Uğrayan Vatan Toprakları Sulh İle Ele Geçmez, cenkle Alınır!

  

Gönüllerden kibiri çıkarmak,Yüce dağları igne ile kazmaktan daha zordur. 

  

  

 

Thindi köyündeki bir  ajam kitabında bulunan

İmam Şamille yapılan görüşme. 

Dun roqove şşun xadub, ditsa kxvana hab İmam Şamilitsa nejeda haburab kalam. Nij ana- Dungi, Dibirasulavgi, Busayilasul Muxhamadgi- jaqa imamasda dandcvay habize, hesie hobol-tli habize boqhun. Kodob kvengun nij imamasda thade racine iznugi thalab habuna.

İmam Şamilin bize söylediği bu sözleri eve ulaşınca yazdım. Ben hocanın oğlu ve Busayilerin Muhammed bugün İmam Şamille görüşmek, ona misafir olmak isteyip gittik. Elerimizde yemekle İmamın karşısına gelmeyi talep ettik.

İmam Şamilgi hesul naibzabigi reşşthun rukhana nitler rosdada tsebe Ğassilakx abuleb koloda. Kvanan xadub, ditsa imamasta abuna: Hav Muxhamadil vas vukhana dov arğaniv  şahidtlarav Thindisev –Busayilav.-an.

İmam Şamil ve naibleri bizim köyün önündeki  Ğasilakx koloda konaklamışlardı. Yemek yedikten sonra İmama dedim: Arğanivde şehit olan Thinderilden Busayilav, bu Muhammed’in oğluydu diye.

Heb mexatl imamas thadegi vakxun tzidasan kveralgi rosana nejer. Hanje ghodor rukhayan abuna: Muxhamad duegi dur kxizamatlegi ditsa barkala qhola va tliyab dugha habuna, nojoe Allahas tliyaldasa jazagi habegi. Ğodinav baxharçi gheze haviyatlulx, rağutl, şşibgo tuşmanasdasa berqacogo jindir ruxh biçarav va tuşbabaze khudiyab kami kkeze haburav. Hes bosana kamilab ğazavat. Hev  nojee axiratalda vatila baxharav ghadin. Ditsa hesie baxharçiyasul tzargi qhuna. Hedingo nojor Bagvalazul, Thindaderil tliyal baxharzal dir boda rukhana: Ghaluç-Muxhamad abun, Dengal Muxhamad abun. Nojor hedinal tlimal wiwaral ebel-insue Maxhşaratlul qoyal dir kumek bukhina. İnşallahu taghala. Hanje nojotsa nojorgo murad bitsine dir iznu bugo- yan abuna imamas.

O zaman İmam ayağa kalkıp tekrardan tokalaştı. Şimdi oturun dedi imam:  Muhammed sana ve ailene teşekkür ettim ve iyi dualar ettim. Sizleri Allah iyisinden ödüllendirsin, onun gibi bir savaş kahramanı yetiştirdiğiniz için. Hiçbir düşmandan sakınmadan, ruhunu veren ve düşmana büyük kayıplar verdiren . O kusursuz bir ğazavat aldı (yaptı). Kahraman gibi olur ahrette size o. Ben ona kahramanların ismini de verdim (madalya). Onun gibi Bagvalaların, Thinderin iyi yiğitleri vardı ordumda: A’luç Muhammed, Dengal Muhammed. Sizin öyle kahramanları besleyen-büyüten anne-babaya mahşer günü benimde desteğim olur.İnşallah-u Teâlâ. Şimdi sizin muradınızı söylemeye izin var dedi İmam.

Tsingi nijetsa hiqana: Dur xadru borxayav xhurmatiyav imam, hab khudiyab askar hanisa exede rexiyatle şşib murad bugeb- an

Ardından sorduk: Değeri yüksek hürmetli İmam, bu büyük askeri (sayıca) buradan yukarı indirmendeki amacın ne,  diye.

İmammas javab habuna: Nitler magharutli, tlaraghal va çaçanal gurelgi nitlee qaraghun bugo nitleda sverukx rugel ulkabi kapurtliyatlul lağtliyaldasan erken harize va jindergo ixtiyarab ulka habize. Heb bukhine habize batztzadab avaragasul şarighat tzunarab ulkatlun, tso xan, tso lağ hecogo nitler kinabgo xalq jindirgo ixtiyarab bukhine. Hab dir bogi Gurjiyatle uneb bugo,  hazul bethergi dir vas Ğazimuxhamad havuna ditsa.

İmam cevapladı: Bizim Dagıstan, Kumuklar ve Çeçenler dışındaki, etrafımızdaki ülkelerinde kâfirlere kölelikten özgür yapmaya ve kendi hakları olan ülke yapmaya. Bunu olması için, peygamberin temiz şeriatını koruyan ülkelerden olmasına,  han-köle olmadan bizim tüm halk, kendi hakları olmalı. Bu benim ordumda Gürcistan’a gidiyor, bunların başını da oğlum Gazi Muhammed’i getirdim.

Heb mexal nijetsa abuna:Heb Gurjiyazul tzikhkharab ulka heciş, dutsa Ghajamaldasa yagi Turkazul dobasa kumek şşay thalab habiceb- abun.

O vakit söyledik: Gürcülerin kalabalık ülkesi yok mu, sen İran dan yada Türklerin oradan yardım niye istemedin -diye.

İmamas abuna: Nitlee şşivgo çiyasul kumek xhajat heco. Nitlergo xalqatl kinabgo roğue xhajatab jo habula. Nitlee kumek jivgo Betherxan Allahasul bugoni ghola. Avaragas (s.a.v.) kkoleb İslam- Allahasul din xanzabazul kumekaldatlun bitltline habico, jivgo Alahasul kumekaldatlun bitltline habuna. Nojor bukhinariş Allahas die kveğun qhurab askar?

İmam dedi ki : Bize kimsenin  yardımı gerek yok. Bizim halkımız gerekeni yapar her savaşta. Bize tek sahibimiz Allahın yardımı olursa yeter. Peygamberin (s.a.v.) İslamı-Allahın dini hanların yardımıyala yürümedi. Sadece Allahın yardımıyla yürüdü. Sizin yokmu Allahın bana yardım için verdiği  asker?

Heb mexatl Muxhamaditsa hiqana: Çan azar çi vatila hab askaralda ?- abun.

O zaman Muhammed sordu: Kaç bin kişi vardir bu askerlerden? Deyip.

İmamas xekko javab qhuna: Dahab tun bukhana, sangar bukxuleb qoyatl avaragasul (s.a.v.) ghanab batila abun. Tsingi imamase javab qoqtline boqhana.

İmam hemen cevap verdi:  Az bırakmıştı, siper kazılan gün Peygamberin (s.a.v.) kadar vardır dedi. Sonra İmam cevabı kısaltmak(kesmek) istedi.

Tsingi nijetsa hiqana: Hanje nijee amru habize bugiş? abun.

Sorduk:  Şimdi bize bir emrin var mı? diye.

İmammas abuna: Nojetsa nojor tlimalazda va nojor gholilazda abe nojorgo Busayilav ghadinav tluhayan.Baxharçiyasul xvel hecin, ya duniyalalda, ya axiratalda, abun.

İmam dediki :Sizler sizin çocuklarınıza ve gençlerinize Busayilav gibi olun deyin. Kahramanlara ölüm yok ne bu dünyada, ne ahrette, deyin.

Nijetsa kveralgi rosana, nijgi nakxe russana. 1854 sonatlul rool avalab ghuj.

Tokalaştık , geri döndük.1854 yılının yaz başları.