• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
    • DAGDER
    • KAHRAMANMARAŞ DAĞISTANLILAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

MEHDİ SUNGUR

 

                                    
Dağıstanlı Emekli Tuğgeneral Mehdi SUNGUR’dan:
 
 
BİZ KAFKASLILAR
 
Hürriyet ve istiklal uğruna Kafkas kahramanı Şeyh Şami’lin önderliğinde çar orduları ile eşine ender rastlanan kahramanlık ve cengaverlik sembolü 25 yıl mücadele verdikten sonra yine hür yaşamak için 1864 tarihinden sonra Türkiye’ye hicret eden ve Anadolu’da vatanı için birinci cihan harbi ve milli mücadele harekatına katılan Kafkas halkının özellik ve faziletleri, tarihi ve sosyal eserlerin ışığında aşağıda ifade edilmiştir. Bizler için büyük bir şeref ve değer ifade eden bu özelliklerin asırlardan beri uygulanan ve son çeyrek asırda politik, psikolojik ve ekonomik alanda artan bir tempo ile devam ede gelen kültür emperyalizminin tahribatından koruyarak ''fıtrat değişir sanma, o kan yine o kandır '' ve ''her şey aslına döner''prensibine göre muhafaza  ve devam ettirmek geleceğimizin teminatı ve şerefimiz olacaktır.Bu şeref ve teminatın devamı ancak bu özelliklere aile ,okul ve cemiyet hayatında ‘’iyilikleri söyleyiniz ve kötülükleri önleyiniz’’  esasına göre sahip çıkarak ve canımız gibi koruyarak sağlamamız mümkün olacaktır.
 
Namus mefhumu
 
1-Namus konusu , Kafkas halkının en mukaddes değeri olup,ona ne can ne de mal tercih edilir,
 
2-Namusa leke getirmek insanlıktan çıkmakla bir sayılır,
 
3-Namus ve şerefi üzerine herkes titrer,
 
4-Köylü, kentli, ovalı,dağlı bütün halk ,ırz ve namusları ile sözlerine ölesiye bağlıdırlar,
 
5-Kafkaslıyı değerli kılan milli terbiye ile örf ve adetlerimizin onda yarattığı, nefse hakişmiyet, direnç''yah''haya, utanma''niç''ve namus anlayışı ile fedakarlık duygularıdır.(sende yah ve niç yok mu ? hitabına maruz kalan Kafkaslı yerin dibine girer bu hitaba maruz kalmamak için çok dikkat eder.)
 
 
Aile hayatı
 
1-Kafkas halkını aile hayatının temeli resmiyettir,
 
2-Bu resmiyet aile hayatında büyük bir intizam ve disiplin sağlar,
 
3-Aile hayatı milli ve manevi değerlere göre tanzim edilmiştir,
 
4-Laubalilik ve nezaketsizlik ,saygısızlık olarak telakki edilir,
 
5-Aile hayatında karşılıklı saygı ve bağlılık esastır,
 
6-Bu saygı ve bağlılık içinde büyüyen çocuklar için aile hayatı ,bir fazilet okulu olur.
 
Ailede babanın görevleri
 
1-Aile reisi aile efradına karşı vakur ve şefkatlidir.
 
2-Aile efradı da aile reisine karşı hürmetkardır. Ona karşı tam bir bağlılık gösterir ve istekleri itirazsız yapılır.
 
3-Aile reisinin aile üzerindeki otoritesi büyüktür.
 
Ailede annenin görevleri
 
1-Anne ikinci aile reisidir.Aile reisi bulunmadığı zaman bu mesuliyeti taşır,
 
2-Evin içişlerinde hak ve hukukuna riayet olunur,
 
3-Çocuklara karşı baba gibi resmi vaziyet almayarak şefkat kucağını açar,
 
4-Aile reisinin maddi ve manevi yorgunluklarını paylaşır ve gidermeye özen gösterir,
 
5-Ev işlerinde tüm yetki sahibi olan kadının ,ekonomik hayata katkısı vardır,
 
6-Misafir karşılamaya her zaman hazır bulunur ve temizliğe önem verir,
 
7-Örtünmede ifrat yoktur fazilet esastır,
 
8-Kahramanlık ve cesarette erkekleri teşvik eder,
 
Çocuk eğitimi
 
1-Çocuk terbiyesinde anne ve babanın rolü büyüktür.Bu terbiye de çocuklara karşı ölçülü olunur ve ciddiyet gösterilir.
 
2-Çocuk eğitiminde aile yuvası temel olarak kabul edilir.
 
3-Anne ve baba  çocuğun yaşına göre ahlak ve terbiyesine dikkat eder.Karakterinin teşekkülüne yön verir.Ona yiğitlik,mertlik,fazilet ve fedakarlık duygularını aşılar.
 
Cemiyet Hayatı
 
1-Kafkas halkı topluma değer, kamuoyuna önem verir,
 
2-Cemiyet hayatında diğergamlık esastır, ırkçılığa yer verilmez,
 
3-Toplumda kimse hor ve hakir görülmez, kimsenin şerefi ile oynanmaz.
 
4-Düşmana karşı sert, dosta karşı fedakardır,

5-Misafire karşı hizmet ve hürmet duygusu yüksektir.
 
6-Büyüklere karşı saygı büyüktür, küçükleri korumak esastır.
 
7-Kafkas halkı;üst,baş,beden ve mekan temizliği ile çevresine örnek teşkil eder,
 
8-Kafkaslı; iyi ve temiz ,güzel ve doğru olan her şeye candan bağlıdır,
 
 
 Kültürlerini koruyamıyan ,yabancı kültür ve ideolojilerin etkisi          altında kalan milletlerin ayakta kaldıkları görülmemiş ve er yada geç varlıklarını kaybetmişlerdir.
 
 Milli değerlerini ve kültürlerini muhafaza eden milletler ise ,hiçbir zaman yok veya esir edilememişlerdir.bu,tarihi bir gerçektir.
 
 Bu tarihi gerçekler karşısında ecdadımızın bizlere yadigarı olan milli,manevi ve kültürel değerlerimizin  el ve gönül birliği içinde muhafazası ve daha iyi bir düzeye ulaştırılması en büyük dileğimizdir.
 
 
 Mehdi SUNGUR
 Emekli Tuğgeneral
 Güneyköy, Yalova


Yorumlar - Yorum Yaz